Daily Archives 17 września 2015

ZASTOSOWANIE ATOMOW ZNACZONYCH W METALURGII

Stopy są często zanieczyszczone wtrąceniami niemetalicznymi, które znacznie pogarszają ich własności. Wtrącenia te mogą pochodzić ze składników żużla lub wymurowania pieca, które w czasie przetopu przechodzą do stali albo też z wymurowania rynny spustowej i kadzi. Wtrącenia kładnie określić pochodzenie zanieczyszczeń w stopie. Podobne prace są już w Polsce prowadzone od pewnego czasu.

Więcej

LOT KOSMICZNY BEZWŁADNY

Widzimy więc, że do odbycia podróży na inną planetę wystarcza skonstruować aparat, który mógłby osiągnąć olbrzymią prędkość co najmniej równą drugiej prędkości kosmicznej i odpowiednio skierować tę prędkość – cały dalszy ruch będzie ruchem bezwładnym, nie wymagającym żadnego napędu. Okoliczność ta jest niezmiernie ważna i korzystna dla nas. Pojazd kosmiczny, aby dolecieć np. do Marsa, będzie musiał przebiegać setki milionów kilometrów w pustej przestrzeni kosmicznej. Drogę tę pojazd przebiegać będzie bez napędu, a ingerencja ludzka potrzebna jest tylko, aby doprowadzić prędkość pojazdu do tej olbrzymiej wielkości, i do zmniejszenia tej prędkości przy lądowaniu na Marsie, tak aby pojazd nie rozbił się przy uderzeniu o powierzchnię planety.

Więcej

TWORZYWA Z WŁÓKIEN I TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. II

Produkcja tworzywa złożonego jest kosztowna. Aby otrzymać jego cenę sprzedażną, trzeba do kosztów materiałowych, wynikających z ilości i cen zużytych tworzyw składowych doliczyć pozostałe koszty produkcji i narzuty pozaprodukcyjne. Cena ta będzie więc wyraźnie wyższa od sumy wartości tworzyw składowych.

Więcej

PROFIL NIECKI OSIADANIA CZ. II

Przy wyprowadzeniu równania profilu niecki osiadania każdy z wymienionych badaczy poszedł inną drogą. Dr Knothe rozwiązał to zagadnienie w swojej pracy doktorskiej pod kierownictwem prof. Budryka. Zastosował on metodą geometryczną, wprowadzając pojącie «krzywej wpływów», przy czym w oparciu o bądący do dyspozycji bogaty materiał pomiarowy (niwelacyjny) podał kształt krzywej wpływów.

Więcej