Daily Archives 19 września 2015

PRAWO KOSMICZNE

Wreszcie należy wspomnieć o zagadnieniach natury prawnej związanych z astronautyką. A. G. Haley, przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa Rakietowego, w swym referacie na VII Kongresie Astronau- tycznym w Rzymie zwracał uwagę, że zasięg stosowalności międzynarodowego prawa lotniczego kończy się na górnej granicy atmosfery ziemskiej: dla przestrzeni kosmicznej rozciągającej się ponad atmosferę ziemską nie są rozstrzygnięte kwestie natury prawnej i należy co rychlej tego dokonać. Oświadczył on, że w przyszłości, gdy dojdzie do lotów międzyplanetarnych z załogą ludzką, ludzie ci „…nie powinni kolonizować ani też zatykać flagi oznaczającej suwerenność terenów na innych planetach, a w żadnym wypadku nie wolno nastawiać się na podbój nowych terenów W razie napotkania wyższych form życia na Marsie lub Wenerze należy uzyskać zgodę tych istot na lądowanie ludzi na ich planecie”.

Więcej

PASAŻERSKA KABINA RAKIETY KOSMICZNEJ

Te zupełnie odmienne warunki życia w kabinie rakietowej spowodują to, że pasażerowie muszą się zawczasu do nich przyzwyczaić i będą musieli się poddać przed daleką podróżą długiemu treningowi (zapewne przeprowadzanemu na sztucznym księżycu).

Więcej