Daily Archives 20 września 2015

TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWNICTWIE

Najważniejszą przeszkodą do bardzo intensywnego stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie jest zbyt duża rozpiętość między cenami materiałów budowlanych a cenami tworzyw sztucznych. Niektóre niższe własności techniczne, np. mniejsze w stosunku do stali budowlanej wytrzymałości mechaniczne oraz trudności przy wykonywaniu dużych elementów, jakie z reguły są używane w budownictwie, odgrywają w tym wypadku mniejszą rolę. Nie są też przeszkodą własności cieplne, ponieważ konstrukcje budowlane nie podlegają normalnie działaniu temperatur podwyższonych.

Więcej

ROZWÓJ ENERGETYKI NA CAŁYM ŚWIECIE CZ. II

Jak widać z rysunku, zasoby energetyczne niewielkiej Norwegii sięgają 104 miliardów kWh, przy około 20°/o wykorzystania tych zasobów, w Szwecji – 83, we Francji – 60 itd. Polska znajduje się na dalekim miejscu za Rumunią i Niemcami, z zasobami 13 miliardów kWh, z których wykorzystuje się obecnie 4°/o.

Więcej

INNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNYCH IZOTOPÓW

W podobny sposób, jak grubość blach i folii, można również mierzyć gęstość różnych materiałów. Jeżeli bowiem grubość tego materiału jest stała, to natężenie promieniowania przechodzącego jest zależne od jego gęstości. Do pomiarów używa się aparatów pracujących na tej samej za- sadzie, co i aparaty do kontroli grubości. Aparaty te mogą być stosowane do kontroli ciężaru wyrobów z różnych materiałów, np. papieru, oraz do automatyzacji ich produkcji, do badania gęstości cieczy itp. (rys. 24).

Więcej