Daily Archives 21 września 2015

PALIWA ATOMOWE

Jakkolwiek projekt W. Brauna dowodzi, że za pomocą paliw chemicznych można osiągnąć planetę Mars, to jednak wydaje się, że przyszłość lotów kosmicznych nie będzie leżeć na linii ich doskonalenia. Ogromna masa paliw chemicznych w stosunku do masy użytecznej rakiet czyni ich użycie ogromnie nieekonomicznym, a przede wszystkim niewygodnym. Chociaż ruch rakiety bez masy odrzutowej nie jest w ogóle możliwy, to jednak jest jasne, że należy dążyć do tego, aby konieczną do zabrania masę paliwa możliwie zmniejszyć. Zmniejszenie masy odrzutowej wywołuje konieczność zwiększenia prędkości mas odrzutowych, czego jak wspomnieliśmy, nie można się spodziewać przy wyzyskaniu jedynie energii chemicznej. Dr E. Sanger, kierownik znanego Instytutu Rakietowego w Stuttgarcie uważa, że loty kosmiczne za pomocą paliw chemicznych stanowią maksimum niewygody i ryzyka: zdaniem jego dopiero odkrycie sposobu uzyskiwania olbrzymich prędkości, porównywalnych z prędkością światła, przy zabieraniu stosunkowo małych mas odrzutowych – jakiś genialny pomysł – rozwiąże praktycznie sprawę lotów kosmicznych i uczyni je nie tylko wygodnymi, ale powszechnie używanymi. Na jakiej drodze szukać należy tego genialnego pomysłu? Można się spodziewać, że odpowiednie wyzyskanie energii jądrowej, której olbrzymie ilości są zmagazynowane w małej masie, przyniesie tutaj rozwiązanie.

Więcej