Daily Archives 22 września 2015

TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM CZ. II

Jednak posiadają one i cechy ujemne, które ograniczają zastosowanie. Należą do nich przede wszystkim niezbyt wysokie własności wytrzymałościowe, skłonność do płynięcia (zmiany kształtu) w temperaturach podwyższonych, a nawet w normalnych, wreszcie mała udarność i duża ścieralność. Te strony ujemne powodują, że przy dużych aparatach trzeba stosować metalową konstrukcję nośną wykładaną tylko tworzywami sztucznymi. Niekorzystnie wpływać mogą również własności termiczne, a więc przede wszystkim małe możliwości stosowania w temperaturach podwyższonych. Zbyt duża rozszerzalność cieplna tworzyw sztucznych dzania wody. Obecnie stosuje się je w wielu dziedzinach, np. do rozdzielania metali’ ziem rzadkich i niektórych kwasów, do odzyskiwania pozostałości cennych metali z rozcieńczonych roztworów, do oczyszczania produktów farmaceutycznych, odczynników chemicznych, artykułów spożywczych itp. powoduje złą współpracę z tworzywami metalowymi. Wreszcie własności termoizolacyjne ograniczają ich stosowanie do budowy aparatów, mających charakter wymienników ciepła.

Więcej