Daily Archives 23 września 2015

BADANIE MARSA CZ. II

Od chwili ustabilizowania się flotylli pojazdów na tej kołowej orbicie dokoła Marsa rozpoczyna się nowy etap, a mianowicie za pomocą 3 specjalnych rakiet 50 ludzi ma dotrzeć na samą powierzchnię Marsa. Sprawa wylądowania na Marsie, rakiety startującej z kołowej orbity jego sztucznego księżyca, jak również sprawa startu rakiety z powierzchni Marsa do lotu na orbitę jego sztucznego księżyca są o wiele łatwiejsze, niż to ma miejsce na Ziemi, ponieważ Mars jest dużo mniejszy od Ziemi, a jego masa wynosi zaledwie 0,1 masy Ziemi. Z tego powodu siła ciężkości na Marsie jest mniejsza niż na Ziemi: przyspieszenie swobodnego spadania ciał na Marsie wynosi 0,38 takiegoż przyspieszenia na Ziemi (znaczy to, że ciało ważone na wadze sprężynowej bez użycia odważników i mające u na Ziemi ciężar 100 kg wykazałoby na Marsie ciężar tylko 38 kg). Druga prędkość kosmiczna (prędkość ucieczki) na Marsie wynosi 5,04 km/sek, podczas gdy na Ziemi wynosi 11,2 km/sek. Prędkość kołowa tuż przy powierzchni Marsa wynosi 3,56 km/sek, podczas gdy na Ziemi wynosi 7,9 km/sek.

Więcej

OSIEDLA I PRZEMYSŁ

W połowie XIX w. rozpoczyna się na całym świecie, również i w Polsce, szybki rozwój przemysłu. Powstają stopniowo wielkie ośrodki przemysłowe głównie w okolicach, gdzie znajdują się źródła surowców i kopalin, gdzie istnieją znaczne rezerwy rąk roboczych i niedalekie są rynki zbytu. Kształtuje się wielki ośrodek węglowy i metalurgiczny na Śląsku, powstaje przemysł włókienniczy w Łodzi i jej okolicach, rozwija się przemysł w Radomiu, Kielcach, Częstochowie i w wielu innych miastach. Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta zaludnienie miast. Zarówno ludność, jak i przemysł potrzebują na cele bytowe i produkcyjne coraz większej ilości wody dobrej i zdatnej do użytku. Pojawia się problem zaopatrzenia ludności w wodę z centralnych źródeł poboru i rozprowadzenia wody przy pomocy sieci wodociągowych. Rozwój miast oraz dobrobyt i stan sanitarny ludności coraz bardziej staje się zależny od jakości wody, od sposobu jej doprowadzenia do konsumenta i sposobu odprowadzenia wody zużytej. Epidemie cholery oraz duru brzusznego, powtarzające się często w dawnych czasach, obecnie prawie zupełnie zanikają dzięki sanitarnej ochronie wód. Ciekawe są dane statystyczne dotyczące śmiertelności w Warszawie podane w tablicy 1.

Więcej

PRZETWARZANIE POŁWYYROBÓW

Przerób półwyrobów może się odbywać bądź drogą dalszej obróbki plastycznej, bądź przez obróbkę mechaniczną. Obróbka termoplastyczna. Półwyroby z tworzyw termoutwardzalnych posiadają bardzo niewielkie możliwości termoplastyczne i zmiany kształtu.

Więcej