Monthly Archives Wrzesień 2015

TWORZYWA POWŁOKOWE CZ. II

Zmieniła się technika malowania. Dawne farby olejne malowane pędzlem wysychały w ciągu kilku dni. Obecnie czas wysychania został skrócony do kilku minut (lakiery nitrocelulozowe), co eliminuje użycie pędzla {lakiery takie natryskuje się pistoletem). Dla kompozycji lakierowych o dłuższym czasie schnięcia wprowadzono szybkie suszenie w podwyższonej temperaturze (lakiery piecowe).

Więcej

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE

Omówione powyżej badania francuskie, którymi zajmowali się między innymi: A. Goditiabois, F. Teissier du Cros, oraz badania kaukaskie opublikowane przez G. A. Aliewa i J. A. Ismaiłowa – wskazują na duże zainteresowanie tym problemem specjalistów-techników w różnych częściach świata.

Więcej

TERMINARZ PRAC ASTRONOMICZNYCH

Na nasuwające się pytanie, kiedy nastąpi pierwszy lot kosmiczny z załogą ludzką, nie sposób udzielić uzasadnionej naukowo odpowiedzi, gdyż zależy to od zbyt wielu czynników. Techniczne wykonanie lotu na Marsa według projektu W. Brauna można oszacować na 2 do 3 lat zakładając, że są do dyspozycji nieograniczone środki finansowe. Na VII Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (Kopenhaga, 1955 r.) H. H. K o e 11 e naszkicował, w pewnej mierze uzasadniony, 30-letni program światowych prac astronautycznych:

Więcej