Daily Archives 23 czerwca 2017

CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA TWORZYW SZTUCZNYCH

Z przeglądu porównawczego własności technicznych, podanego w jednym z rozdziałów poprzednich wynika, że na ogół tylko w niezbyt wielu wypadkach tworzywa sztuczne są materiałem niezastąpionym, tj. takim, zamiast którego inne tworzywo użyte być nie może. Takimi są pewne zastosowania w elektrotechnice, w przemyśle lakierniczym, klejarskim itd. Częściej jednak oprócz tworzywa sztucznego mogą być stosowane inne tworzywa współzawodniczące, o własnościach podobnych. Wtedy o wyborze decydują charakterystyki gospodarcze, które zostaną teraz omówione.

Więcej

CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. II

Drugim kryterium ekonomicznym jest cena wyrobu gotowego. Cena jest sumą kilku składników, a mianowicie kosztu produkcji i narzutów w postaci zysku, marży hurtowej i innych. Narzuty te kształtują się pod wpływem czynników takich, jak ustrój polityczno-społeczny, przyjęte formy organizacji życia gospodarczego, polityka gospodarcza stosowana w danym okresie czasu itd. Nie tu jest miejsce na ich omawianie. Dlatego w dalszym ciągu ograniczymy się tylko do analizy kosztów produkcji. Również i one są sumą wielu składników, które najogólniej zgrupować można w dwie pozycje:

Więcej

ATMOSFERA ZIEMSKA CZ. II

Powietrze stawia opór ciałom poruszającym się w nim, przy czym opór ten bardzo szybko wzrasta z prędkością ruchu. Przy prędkościach, jakie rozwijają samoloty komunikacyjne (od 100 do 500 km/godz) na wysokościach do 5 km n. p. m., siła tego oporu jest tak wielka, że zdolna jest zrównoważyć ciężar samolotu (dochodzący niekiedy do 100 ton) i umożliwić jego ruch poziomy. Stwierdzono, że pociski rakietowe tzw. «V2», jakimi hitlerowcy bombardowali Londyn podczas wojny w 1944 r., miały prędkość przy spadaniu około 2 km/sek i wskutek tarcia o powietrze ich powierzchnia rozgrzewała się do temperatury około 700°C.

Więcej