Daily Archives 4 lipca 2017

AUTOMATYKA

Inną dziedziną warunkującą rozwój lotów kosmicznych są sprawy automatyki. Przy olbrzymich prędkościach ruchu rakiet niektóre procesy zachodzą z prędkością wielokrotnie przewyższającą prędkość reakcji człowieka: odnosi się to w jeszcze większym stopniu do procesów reakcji atomowych przy przyszłym zastosowaniu napędu atomowego. Z tych względów konieczne będzie zainstalowanie w rakiecie samoczynnych, automatycznie działających aparatów regulujących.

Więcej