Daily Archives 8 lipca 2017

BADANIE ŚCIERALNOŚCI I ZUŻYCIA IZOTOPÓW CZ. II

Wprowadzenia izotopu promieniotwórczego można dokonać w różny sposób, przy czym wybór rodzaju aktywacji zależy od wymaganej aktywności, od rozmiarów badanego przedmiotu, jego kształtu oraz od warunków eksploatacji.

Więcej

BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM KAMIENIA W KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ

Innym przykładem ciekawego zastosowania sprężonego kamienia jest projekt kiosku wystawowego. Jest on wsparty na czterech słupach z dachem z bloków kamiennych oryginalnie ułożonych w jodełkę i sprężonych dwoma obwodowymi kablami, biegnącymi po krzyżujących się elipsach {linie kreskowane na rysunku planu rys. 44). Środkowa kwadratowa płyta wzmocniona jest przekątnymi żebrami, opartymi na słupach, również sprężonymi.

Więcej