Daily Archives 17 lipca 2017

BUDOWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa sztuczne są to ciała stałe lub (rzadziej) lepkie, gęste ciecze, których wspólną cechą jest brak struktury krystalicznej (bezpostacio- wość). Związana jest ona z inną, molekularną, wspólną cechą ich budowy, składają się one bowiem z wielkich lub bardzo wielkich cząsteczek (o ciężarze cząsteczkowym rzędu 10 000 do 100 000 i więcej), przy czym są na ogół mieszaniną cząsteczek różnej wielkości. Cząsteczki te mają w najprostszym przypadku kształt długiego łańcucha, np.:

Więcej