Daily Archives 24 lipca 2017

DEFEKTOSKOPIA CZ. II

Zasada defektoskopii izotopowej oparta jest na zależności osłabienia promieniowania y przy przejściu przez warstwę materii od grubości tej warstwy. Wyobraźmy sobie, że w płaskim wyrobie o grubości d (patrz rys. 8) znajduje się wada o grubości a. Dla wygody założymy, że wadę tę stanowi jakaś nieciągłość, np. pęcherz gazowy, który nie osłabia promieniowania. Natężenie promieni y po przejściu przez wyrób w miejscu, w którym nie ma wady, będzie wynosiło zgodnie z wzorem (1):

Więcej

CIĘŻAR WŁAŚCIWY TWORZYW SZTUCZNYCH

Ciężar właściwy tworzyw sztucznych waha się od 0,92 (polietylen) do około 1,6. Tworzywa sztuczne napełniane mają ciężar właściwy wyższy od 1,1 do około 2,0. Są to więc materiały lekkie, podobnie jak tworzywa organiczne naturalne (drzewo, skóra). Są one 2-3 razy lżejsze od lekkich stopów metalowych i tworzyw ceramicznych, a około 6 razy lżejsze od żeliwa i stali zwykłych i stopowych.

Więcej