Daily Archives 10 sierpnia 2017

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA

W taki sam sposób można wykrywać miejsce uchodzenia gazów z różnych aparatów i przewodów gazowych, do których poprzednio wprowadzono odpowiednio gazowe związki jakiegoś izotopu promieniotwórczego.

Więcej