Daily Archives 6 września 2017

ZNACZENIE WODY JAKO SUROWCA

Skomplikowane formy współżycia społeczeństw w dobie obecnej stawiają przed gospodarką wodną zadania dużo trudniejsze do zrealizowania, niż to mogło mieć miejsce w niedawnej przeszłości. Postęp techniczny i ekonomiczny ostatnich paru dziesięcioleci charakteryzuje się niezwykle szybkim wzrostem przemysłu ciężkiego i lekkiego przy rozszerzeniu gałęzi produkcji wodochłonnych. Rosną potrzeby żywnościowe ludności w wyniku jej przyrostu oraz większej konsumpcji na jednego mieszkańca, co siłą rzeczy dyktuje konieczność rozwoju produkcji rolnej i hodowlanej. Wzrasta produkcja energii elektrycznej, której zużycie roczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niejednokrotnie wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państwa. Obserwuje się intensywne poszukiwanie nowych źródeł energii. Zjawia się energia atomowa. Rozwijają się i coraz sprawniej działają nowoczesne środki transportowe, stanowiące konkurencję dla żeglugi.

Więcej