Daily Archives 9 września 2017

ZASTOSOWANIE RADIOIZOTOPÓW

Dużo jest możliwości zastosowania radioizotopów do określenia poziomu cieczy. Można, jak to pokazano na rys. 26, umieścić promieniotwórczy preparat wysyłający promienie y wewnątrz zbiornika na pływaku. Licznik znajduje się nad pokrywą zbiornika, gdyż promienie y mają wystarczającą przenikliwość. Jeżeli teraz poziom cieczy w zbiorniku wzrośnie, to pływak wraz z preparatem promieniotwórczym uniesie się do góry i wzrośnie natężenie promieniowania y padające na licznik. Jeśli natomiast poziom cieczy obniży się, to i preparat opadnie, a licznik zarejestruje zmniejszenie natężenia promieniowania. Licznik może być poprzez wzmacniacz połączony z rejestrującym przyrządem, który wska- żuje od razu poziom cieczy w zbiorniku w centymetrach, lub też połączony z urządzeniem do automatycznej regulacji poziomu. W takim wypadku wzrost lub zmniejszenie się natężenia promieniowania padającego na licznik powoduje uruchomienie odpowiedniego zaworu odprowadzającego lub doprowadzającego ciecz do zbiornika.

Więcej