Daily Archives 17 września 2017

ZAPORY WODNE

Siłownie wodne predysponowane są zatem do produkcji najcenniejszej energii – energii szczytowej: pozwalają one na znaczne obniżenie kosztów wytwarzania energii w siłowniach cieplnych pracujących na wspólną sieć energetyczną, tworząc dla niej rezerwę mocy szczytowej.

Więcej