Daily Archives 25 września 2017

Wyniki współzawodnictwa tworzyw mogą być rozmaite

Charakterystyki techniczne operują wielkościami mniej więcej stałymi, zmieniającymi się stosunkowo wolno w miarę postępów nauki, pracującej nad ulepszeniem własności technicznych tworzyw. Charakterystyki ekonomiczne natomiast są bardziej zmienne w czasie i stale trzeba je opracowywać i uzupełniać na nowo. Uważna jednak obserwacja zjawisk ekonomicznych pozwala na wykrycie tendencji, według których rozwija się stosowanie tych czy innych tworzyw do rozmaitych celów.

Więcej