ATMOSFERA ZIEMSKA CZ. II

Powietrze stawia opór ciałom poruszającym się w nim, przy czym opór ten bardzo szybko wzrasta z prędkością ruchu. Przy prędkościach, jakie rozwijają samoloty komunikacyjne (od 100 do 500 km/godz) na wysokościach do 5 km n. p. m., siła tego oporu jest tak wielka, że zdolna jest zrównoważyć ciężar samolotu (dochodzący niekiedy do 100 ton) i umożliwić jego ruch poziomy. Stwierdzono, że pociski rakietowe tzw. «V2», jakimi hitlerowcy bombardowali Londyn podczas wojny w 1944 r., miały prędkość przy spadaniu około 2 km/sek i wskutek tarcia o powietrze ich powierzchnia rozgrzewała się do temperatury około 700°C.

Przy większych prędkościach rozgrzanie wskutek zagęszczenia powietrza byłoby znacznie większe, tak że pocisk mógłby się stopić i zamienić w parę – co właśnie obserwujemy przy spadaniu meteorytów. Wobec tego nie ma mowy o tym, aby sztuczny księżyc, który musi się poruszać z olbrzymią prędkością, mógł poruszać się w powietrzu, a przynajmniej w dolnych jego warstwach. Sztuczny księżyc będzie się mógł poruszać w przestrzeni pustej, tj. ponad atmosferą ziemską, a więc na wysokości co najmniej 300 km.

Gdyby uruchomić sztuczny księżyc na przykład na wysokości 300 km, to wskutek tego, że znajduje się tam jeszcze powietrze (wprawdzie ogromnie rozrzedzone) działałaby na niego podczas ruchu siła tarcia, wpraw- dzie niewielka, ale za to stała: siła ta hamowałaby jego bieg i satelita w końcu spadłby na Ziemią, o ile nie miałby własnego napędu, który równoważyłby tą siłą.

Istnieją jeszcze inne powody (działanie przypływów i odpływów, które starałyby sią rozerwać satelitę na części) skłaniające do tego, że sztuczny stały satelita powinien być uruchomiony na znacznie większej wysokości. Granica ta, zwana granicą Roche, przebiega jak wykazują obliczenia, na wysokości około 1500 km. Tak więc sztuczny satelita, o ile ruch jego ma być stały, powinien obiegać Ziemię na wysokości ponad 1500 km od powierzchni Ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>