ATOMY ZNACZONE

Wspaniałą «karierę» zrobiły izotopy promieniotwórcze jako tzw, atomy znaczone lub wskaźniki promieniotwórcze. Radioizotopy mają prawie identyczne własności chemiczne co i inne trwałe izotopy tego samego pierwiastka: pozwala to na obserwację szeregu reakcji. Tak jak w ornitologii znakowanie ptaków umożliwia poznanie ich zwyczajów, tras przelotów itp., podobnie izotopy promieniotwórcze dodane w niewielkich ilościach do interesującego nas pierwiastka pozwalają na wyjaśnienie zachowania się tego pierwiastka w różnych warunkach. «Znakiem», który wyróżnia promieniotwórczy atom ze wszystkich innych atomów, jest wysyłane przez niego promieniowanie. Do śledzenia atomów znaczonych stosuje się więc liczniki Geigera-Miillera i liczniki scyntylacyjne oraz błony radiograficzne.

Możliwości zastosowania w przemyśle izotopów promieniotwórczych jako atomów znaczonych, jest tak wiele, że nie sposób omówić je dokładnie w krótkim artykule. Podamy więc tylko parę przykładów, które pozwolą na zorientowanie się, jak wiele korzyści przynosi zastosowanie atomów znaczonych w metalurgii i metaloznawstwie.

Radioizotopy oddają ogromne usługi przy badaniu stopów. Stopy zbudowane są z poszczególnych kryształów składników stopu. Od wzajemnego rozmieszczenia tych kryształków w stopie zależą w dużej mierze jego własności. Stal jest stopem żelaza i węgla z niewielkimi domieszkami szkodliwych składników, takich jak siarka i fosfor. Twardość i inne własności stali zależą od rozmieszczenia węgla między lub wewnątrz kryształów żelaza. Rozmieszczenie to można poznać jedynie przy pomocy izotopu promieniotwórczego węgla 14 C. Izotop ten wprowadza się do stali w czasie wytopu, a z otrzymanych następnie wlewków wycina się próbki do badania. Na wyszlifowaną powierzchnię próbki przykłada się błonę radiograficzną. Na błonie tej powstają wywołane przez promieniowanie izotopu 14C zaczernienia, które przedstawiają rozmieszczenie węgla w stali. Radiogramy te zwane autoradiogramami są bardzo cennym materiałem przy opracowaniu technologii wyrobu stali o żądanych własnościach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>