AUTOMATYKA

Inną dziedziną warunkującą rozwój lotów kosmicznych są sprawy automatyki. Przy olbrzymich prędkościach ruchu rakiet niektóre procesy zachodzą z prędkością wielokrotnie przewyższającą prędkość reakcji człowieka: odnosi się to w jeszcze większym stopniu do procesów reakcji atomowych przy przyszłym zastosowaniu napędu atomowego. Z tych względów konieczne będzie zainstalowanie w rakiecie samoczynnych, automatycznie działających aparatów regulujących.

Automatyka jest jedną z najpóźniej powstałych nauk. Początkowo rozwijała się wraz z osiągnięciami naukowymi poszczególnych dziedzin techniki, a oddzielne jej zagadnienia teoretyczne były uważane jako należące do poszczególnych dyscyplin technicznych. Jednakże niezmiernie szybki jej rozwój w latach ostatnich i bogactwo wyników wysunęły szereg specyficznych zagadnień, które doprowadziły do konieczności rozpatrywania jej jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Przedmiotem automatyki jest badanie układów automatycznych, automatyzujących poszczególne obiekty i stopień wzajemnego ich oddziaływania. W większości wypadków chodzi o to, aby odchylenia parametru, charakteryzującego dany proces, w stosunku do znanej z góry jego wartości nie przewyższały pewnej z góry zadanej wielkości. W szeregu wypadków, szczególnie dla ustrojów działania ciągłego, zadania te nie dają się rozwiązać bezpośrednio, ponieważ matematyczne ujęcie zachodzących zjawisk prowadzi do układu równań różniczkowych wyższych rzędów (często nieliniowych), których nie można w całej ogólności rozwiązać metodami współczesnej matematyki. Do tej kategorii zagadnień należy wiele problemów automatycznej regulacji. Już sprawa stabilizacji kierunku lotu w atmosferze wymaga skomplikowanych i precyzyjnych urządzeń. Istotną ich częścią jest układ dwóch giroskopów, których osie szybko wirujących bąków są prostopadłe do siebie, co daje możność zachowania stałego kierunku w przestrzeni.

Urządzenia służące do zdalnego sterowania są jeszcze bardziej skomplikowane i wymagają precyzyjnego funkcjonowania. Między innymi do obliczania toru pocisku zdalnie sterowanego już dzisiaj potrzebne są elektronowe cyfrowe maszyny do liczenia. Wreszcie perspektywa zastosowania do napędu rakiet energii atomowej jest w znacznym stopniu uwarunkowana bardzo wysokim poziomem urządzeń automatycznych. Na szczęście bardzo szybki rozwój zwłaszcza automatyzacji urządzeń elektrycznych, jaki daje się zaobserwować w ostatnich latach, wydaje się sprostać wymaganiom stawianym przez astronautykę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>