BADANIA KAUKASKIE

Badania kaukaskie miały na celu opracowanie konstrukcji budowlanej odpornej na siły rozciągające i ściskające występujące w rejonach wulkanicznych. Zastosowanie konstrukcji wstępnie sprężonej z kamienia miejscowego było postępowym rozwiązaniem tego problemu.

Autorzy badań podali oryginalne, ale dość skomplikowane wzory na obliczenie wielkości wstępnego naprężenia, strat w naciągu, przekroju zbrojenia i głównych naprężeń, przyjmując założenia upraszczające i odpowiadające warunkom pracy konstrukcji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

– Wstępne sprężanie belek zwiększa ich sztywność i zmniejsza ugięcie, co znacznie zwiększa ich stateczność dynamiczną, decydującą przy zjawiskach sejsmicznych.

– W sprężonych kamiennych belkach stropowych osiąga się, w porównaniu z żelbetowymi, oszczędności na cemencie od 90 – 95°/o, stali zaś do 60%. Pozwala to na obniżenie kosztu robót konstrukcyjnych od 10 do 25%.

– Zastosowane metody wstępnego sprężania kamienia są bardzo proste, nie wymagają skomplikowanego sprzętu i są łatwo przyswajane przez średniokwalifikowanych robotników budowlanych.

Stropy z kamienia sprężonego w wielu budynkach mieszkalnych w Baku potwierdziły słuszność przeprowadzonych badań. Zostały one zalecone przez Komisję Budowlaną do zastosowania w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym i publicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>