BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM KAMIENIA W KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ

Innym przykładem ciekawego zastosowania sprężonego kamienia jest projekt kiosku wystawowego. Jest on wsparty na czterech słupach z dachem z bloków kamiennych oryginalnie ułożonych w jodełkę i sprężonych dwoma obwodowymi kablami, biegnącymi po krzyżujących się elipsach {linie kreskowane na rysunku planu rys. 44). Środkowa kwadratowa płyta wzmocniona jest przekątnymi żebrami, opartymi na słupach, również sprężonymi.

W wyniku badań francuskich i zastosowań kamienia w konstrukcji sprężonej, przystąpiono do standaryzacji francuskich kamieni budowlanych. Są to przeważnie miękkie wapienie z Calvados o wytrzymałości do 250 kG/cm2. Francuzi posiadają ponadto wapienie tzw. twarde z okręgu 1’Yonne o wytrzymałości 475 – 625 kG/cm2 oraz tzw. wapień zimny z okręgu Cote d’Or o wytrzymałości powyżej 1300 kG/cm2, ale te gatunki są bardzo trudne w obróbce.

Wszystkie te materiały posiadają dość znaczne rozrzuty wytrzymałości. Nie przeszkadza to w stosowaniu miękkich wapieni do konstrukcji sprężonych. Drugim krajem, gdzie były stosowane z powodzeniem konstrukcje sprężone z kamienia, jest Związek Radziecki. Na terenie Azerbajdżanu, w Instytucie im. A. Daszewa, wykonano szereg badań, używając wapniaki aszperańskie charakteryzujące się doskonałą zdolnością obróbki. Z kamieni tych zostały wykonane pustaki zilustrowane na rys. 45, przy czym otwory o średnicy 10 cm i długości 20 cm były wiercone na zwykłej bor- maszynie w ciągu paru minut. Pustaki te formowane w belki i sprężane kablami, umieszczonymi w otworach u dołu pustaka, zdały doskonale egzamin jako belki stropowe przy obciążeniach zarówno statycznych, jak i dynamicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>