BADANIE MARSA CZ. II

Od chwili ustabilizowania się flotylli pojazdów na tej kołowej orbicie dokoła Marsa rozpoczyna się nowy etap, a mianowicie za pomocą 3 specjalnych rakiet 50 ludzi ma dotrzeć na samą powierzchnię Marsa. Sprawa wylądowania na Marsie, rakiety startującej z kołowej orbity jego sztucznego księżyca, jak również sprawa startu rakiety z powierzchni Marsa do lotu na orbitę jego sztucznego księżyca są o wiele łatwiejsze, niż to ma miejsce na Ziemi, ponieważ Mars jest dużo mniejszy od Ziemi, a jego masa wynosi zaledwie 0,1 masy Ziemi. Z tego powodu siła ciężkości na Marsie jest mniejsza niż na Ziemi: przyspieszenie swobodnego spadania ciał na Marsie wynosi 0,38 takiegoż przyspieszenia na Ziemi (znaczy to, że ciało ważone na wadze sprężynowej bez użycia odważników i mające u na Ziemi ciężar 100 kg wykazałoby na Marsie ciężar tylko 38 kg). Druga prędkość kosmiczna (prędkość ucieczki) na Marsie wynosi 5,04 km/sek, podczas gdy na Ziemi wynosi 11,2 km/sek. Prędkość kołowa tuż przy powierzchni Marsa wynosi 3,56 km/sek, podczas gdy na Ziemi wynosi 7,9 km/sek.

Całkowity ładunek, który ma dotrzeć do powierzchni Marsa wynosi 149 ton (ziemskich), zaś ładunek pozostawiony na marsjańskiej orbicie księżycowej – 600 ton (ziemskich). Czas pobytu tych 50 ludzi na powierzchni Marsa ma wynieść 400 dni, po czym za pomocą 2 rakiet ludzie ci wracają na marsjańską orbitę księżycową do swych 20 towarzyszów, pozostawiając jedną rakietę na Marsie. Następnie pozostawiając 3 pojazdy na marsjańskiej orbicie księżycowej, 7 pozostałych pojazdów, drogą zwiększenia prędkości i odpowiedniego sterowania, wydostaje się na orbitę, która jest linią styczną do orbity Marsa dokoła Słońca i po zatoczeniu olbrzymiego łuku – ruchem bezwładnym, podejdą do orbity Ziemi dokoła Słońca, przy czym przez wybór odpowiedniego momentu startu można osiągnąć to, że w tej samej chwili zarówno Ziemia, jak i pojazdy znajdą się obok siebie. W tym momencie przez odpowiednie sterowanie i zmianę prędkości ruchu można osiągnąć to, że pojazdy wylądują na sztucznym księżycu obiegającym Ziemię po orbicie wyjściowej. Stąd, już po uzupełnieniu paliwa, jeden krok, aby dostać się na powierzchnię Ziemi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>