BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH CZ. II

Wtryskiwanie. Termoplasty przerabia się zwykle metodą wtryskiwania. Masę wtryskową zasypuje się do komory wtryskarki, skąd przetłaczana jest do głowicy grzejnej, gdzie podlega uplastycznieniu. Wówczas za pomocą tłoka wtryskuje się ją do zimnej formy metalowej. Po stwardnieniu przedmiot może być wyjęty z formy (rys. 9).

Metody formowania przez prasowanie i wtrysk są bardzo szybkie. Cykl produkcyjny wynosi od kilku minut (przy prasowaniu) do kilkunastu se- kund (przy wtrysku). Ten krótki okres przetwarzania powoduje, że koszty są nieporównywalnie niższe niż przy innych metodach przetwórczych.

Jednak prasowanie i wtrysk mają również pewne cechy ujemne. Nie można produkować w ten sposób przedmiotów zbyt wielkich (mniej więcej do powierzchni 1 m2 lub wymiarów dużego aparatu radiowego) ze względu na zbyt wielkie siły, jakich trzeba by używać. Nie można ich również stosować do małych serii produkcyjnych, ponieważ wykonanie formy jest bardzo kosztowne i przy małej ilości wyprasek amortyzacja jej byłaby za droga.

W takich wypadkach, a więc przy dużych przedmiotach lub małych seriach, specjalnie nadają się nowe żywice poliestrowe lub epoksydowe, ponieważ mogą być formowane bez ciśnienia lub pod ciśnieniem bardzo małym, zaledwie kilku kG/cm2, w temperaturze zwykłej lub nieco tylko podniesionej. Dzięki temu formy mogą być wytwarzane tanio z takich materiałów, jak drewno, gips itp. Można z nich formować przedmioty nawet bardzo duże, jak łodzie i karoserie samochodowe i autobusowe. Przy tej metodzie stosuje się zwykle wzmacnianie tworzywa tkaninami lub matami z włókien szklanych. Tkaninami takimi wykłada się formę i przez wcieranie szczotką lub pędzlem nasyca się je żywicami. Po nałożeniu w ten sposób kilku warstw tkanin następuje proces utwardzenia, po czym zdejmuje się gotowy przedmiot z formy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>