BIAŁY WĘGIEL CZ. II

Niewielkie, co prawda, były te spiętrzenia, nieskomplikowane koła wodne służyły do wykorzystania siły wodnej, niewielka była moc poszczególnych młynów – małe jednak były ówczesne potrzeby. W miarę jednak wzrostu zaludnienia i przemysłowego rozwoju świata, w miarę wzrostu potrzeb człowieka zapotrzebowanie na energią wzrasta gwałtownie. Począwszy od XIX w. pojawiają się możliwości wykorzystania nowych źródeł energii, a przede wszystkim energii zawartych w paliwach, głównie w węglu i ropie naftowej. Wynaleziona została maszyna parowa, silniki spalinowe, pojawia się wreszcie najkorzystniejszy jak dotąd, nowy produkt energetyczny – elektryczność. Zaczyna się również gwałtowny wzrost wykorzystania sił wodnych. Na miejsce prymitywnych kół wodnych wprowadzone zostają skomplikowane turbiny, które zdolne są do wykorzystania olbrzymich ilości wód i opadów. Pierwsza koncepcja turbiny wodnej powstaje jeszcze w 1750 r., kiedy to Segner zbudował turbinę reakcyjną nazwaną kołem Segnera. Podstawy teoretyczne turbiny podał jeszcze w 1730 r. Bernoulli. Mimo to konstruowane wówczas turbiny nie zdały egzaminu i dopiero Fourneyron w 1827 r. zbudował pierwszą praktyczną turbinę.

Niemal do końca XIX w. energia wodna była wykorzystywana dla celów przemysłowych jedynie w miejscu występowania tej energii, co oczywiście stanowiło główną niedogodność w eksploatowaniu jej zasobów. Sytuacja zmienia się radykalnie od momentu, gdy energia wody mogła być zamieniona na elektryczną i przesyłana na setki kilometrów od miejsca jej produkcji. W 1886 r. Depreux zbudował pierwszą linię przesyłową prądu stałego o napięciu 7500 V i długości około 45 km (Paryż – Grenelles). W tym samym mniej więcej czasie zbudowano pierwszą linię przesyłową jednofazowego prądu zmiennego. Linia wysokiego napięcia prądu trójfazowego powstała w 1891 r. dla transportu o mocy 2250 kW wyprodukowanej w siłowni wodnej: długość tej linii wynosiła 180 km na odcinku Laufen – Frankfurt n/M.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>