BUDOWNICTWO Z KAMIENIA NATURALNEGO CZ. II

Najstarsze ocalałe zabytki budownictwa kamiennego liczą od 6000 do 8000 lat, podczas gdy najstarsze obiekty budowane z cegły mają zaledwie 3000 lat. Kamień i drewno były najstarszymi surowcami budowlanymi ludzkości. Podczas gdy drewno, mimo że lżejsze i łatwiejsze w użyciu ulegało szybkiemu zniszczeniu, głównie na skutek działania wody i ognia – kamień natomiast przetrwał różne kataklizmy przyrody i opiera się wytrwałej destrukcyjnemu działaniu czasu.

Głównym celem budownictwa była ochrona człowieka i jego mienia od sił przyrody – wpływów atmosferycznych, dzikich zwierząt i złych sąsiadów. Stąd powstały strome dachy, zamykane wejścia, mury ochronne, ogrodzenia pól uprawnych oraz fosy i kanały wodne. Jednym z najstarszych, a jednocześnie najwspanialszych zabytków tego typu budownictwa ochronnego jest słynny mur chiński ciągnący się na przestrzeni 2450 km. Budowa tego kolosa sięgającego wysokości lim oraz szerokości 7,5 m, wykonanego z miejscowego kamienia, głównie z płyt granitowych, rozpoczęta w III wieku p. n. e., trwała kilkadziesiąt lat. Jest to najwięk- sza budowla fortyfikacyjna świata. Wzniesiona olbrzymim wysiłkiem wielkiego narodu, strzegła przez długie lata żyznych terenów Żółtej Rzeki i była jednocześnie bastionem kultury narodu, który znacznie wyprzedził swych sąsiadów w dziedzinie rolnictwa, sztuki, nauki i organizacji życia rodzinnego. Mur chiński powstrzymał najazdy ludów koczowniczych, chroniąc konserwatywny dom chiński od wpływów niższych form społecznych swoich sąsiadów i broniąc przed zakusami obcej władzy. Projekt i sposób wykonania tej fortyfikacji przewyższa słynne budowle egipskie i rzymskie, dając chlubne świadectwo o wysokiej technice i kunszcie budowlanym Chińczyków. Mur chiński pełznący jak brązowy wąż przez doliny i wspinający się na szczyty łańcuchów górskich stał się symbolem narodowej izolacji. Miał on ogromne znaczenie obronne i polityczne. Czy współcześnie budowane linie Maginota nie miały analogicznych celów i nie wytyczały podobnego kierunku myśli narodowej?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>