CEL URUCHOMIENIA SZTUCZNEGO SATELITY ZIEMI CZ. II

Tak więc istnieje techniczna możliwość odbywania, nawet przy użyciu wyłącznie paliw chemicznych, dalekich podróży kosmicznych, pod warunkiem jednak, że zostanie zbudowany sztuczny księżyc, na którym będzie można uzupełniać paliwo rakietowe.

Budowa sztucznego satelity większych rozmiarów okazuje się niezmiernie pożądana i z wielu innych względów. Poza stacją przestrzenną dla rakiet, dającą możność uzupełnienia paliwa, mógłby on być wyzyskany jako wspaniałe laboratorium fizyczne i astronomiczne, gdyż można by na nim dokonywać takich pomiarów, jakich nie można wykonać na powierzchni Ziemi wskutek obecności powietrza. Każdy astronom wie dobrze, jak szkodliwy wpływ na obserwację ciał niebieskich ma atmosfera ziemska, gdyż psuje ona i zakłóca obrazy w lunetach. Atmosfera ziemska pochłania pewną część, i to nie wiadomo jaką, wszelkich promieniowań dochodzących do nas z Wszechświata. W obserwatorium umieszczonym na sztucznym satelicie, gdzie nie ma powietrza, przeszkody te nie istnieją. Poza wymienionymi korzyściami naukowymi sztuczny księżyc mógłby być wykorzystany dla meteorologii ziemskiej, gdyż pozwoliłby na obserwację chmur i ruchów powietrza na dużych obszarach kuli ziemskiej: mógłby być również wyzyskany jako ekran dla odbijania fal telewizyjnych, co umożliwiłoby odbiór telewizji na wielkich obszarach powierzchni Ziemi, Można by zaprojektować jeszcze wiele innych zastosowań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>