Charakterystyka techniczna tworzywa

Pojawienie się nowej grupy a. tworzyw wywołuje zagadnienie granic celowości ich stosowania. Nie jest ono proste do rozwiązania. Wytwórca musi zdecydować, czy do danego zastosowania należy użyć jedno ze «starych» tworzyw ' klasycznych czy też tworzywo no- 1 we. Do tego potrzebne mu są następujące dane:

– pełna znajomość tego, jakie potrzeby ma zaspokajać przedmiot ] produkowany, jakie więc powinien : mieć własności,

– znajomość własności zarówno technicznych, jak i ekonomicznych tworzyw «konkurujących», czyli ich charakterystyk technicznych i ekonomicznych.

Na charakterystykę techniczną tworzywa składa się szereg cech, które na ogół dają się sprecyzować ilościowo lub w ostateczności jakościowo, jako własności fizyczne, mechaniczne, termiczne, elektryczne, optyczne, chemiczne i inne.

Charakterystyka gospodarcza jest bardziej skomplikowana. Dla przedmiotów trwałego użytku, jakimi są na ogół wyroby z tworzyw sztucznych i tworzyw z nimi współzawodniczących, ostatecznym celem jest wyznaczenie kosztu używania w pewnym określonym czasie (kosztu amortyzacji). Jednak zwykle ograniczamy się do wyznaczenia kosztu produkcji lub ceny sprzedażnej. Oprócz tego na charakterystykę ekonomiczną składa się szereg innych danych, jak istnienie i rozmiary krajowej produkcji tworzywa lub ewentualnie możliwości nabycia tworzywa importowanego. Przy rozpatrywaniu zaś warunków dla uruchomienia produkcji krajowej interesujące są możliwości zaopatrzenia w surowce, zakupu maszyn i aparatury produkcyjnej, istnienie wyspecjalizowanych kadr pracowników technicznych, możliwości w zakresie funduszów inwestycyjnych itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>