CIĘŻAR WŁAŚCIWY TWORZYW SZTUCZNYCH

Ciężar właściwy tworzyw sztucznych waha się od 0,92 (polietylen) do około 1,6. Tworzywa sztuczne napełniane mają ciężar właściwy wyższy od 1,1 do około 2,0. Są to więc materiały lekkie, podobnie jak tworzywa organiczne naturalne (drzewo, skóra). Są one 2-3 razy lżejsze od lekkich stopów metalowych i tworzyw ceramicznych, a około 6 razy lżejsze od żeliwa i stali zwykłych i stopowych.

Stosunki te ilustruje rys. 4. Wysoki ciężar właściwy tworzyw w niewielu tylko wypadkach jest własnością pożądaną, mianowicie tylko tam, gdzie zależy na dużej bezwładności. Współczesna technika dąży raczej do

Podstawowe problemy współcz, techniki stosowania tworzyw lekkich (lekkie metale, tworzywa spienione), z których można wytwarzać przedmioty łatwiejsze do transportu i wygodniejsze w użyciu. Z tego punktu widzenia niski ciężar właściwy tworzyw sztucznych jest własnością bardzo korzystną.

Istniej ą możliwości dalszego obniżenia ciężaru właściwego tworzyw sztucznych przez stosowanie tworzyw spienionych. Można w ten sposób zajść bardzo daleko i uzyskać ciężary właściwe od 0,1 do 0,005, a więc poniżej ciężaru właściwego jakichkolwiek tworzyw naturalnych, co również daje pewne specjalne możliwości techniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>