CYRKULARKA

Do mechanicznej obróbki kamienia stosowane są zasadniczo dwa typy maszyn: traki i cyrkularki. Traki służą do pierwszego przecierania dużych bloków kamienia objętości od kilku do kilkunastu m3 w zależności od wysokości traku (zwykle około 2 m) oraz zdolności urządzeń dźwigowych, na płyty grubości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Podobnie jak tracze przecinają bale drewniane ręcznie, poruszając specjalną piłą z góry w dół – tak samo na traku kilka pił złączonych jarzmem w jedną całość przeciera bryłę kamienia, z tą różnicą, że piły poruszają się poziomo i napędzane są mechanicznie. Piły do przecierania kamienia są to bezzębne stalowe taśmy, trące podsypywane opiłki stalowe zmieszane z wodą (tzw. stalmasę). Przecieranie postępuje powoli i zależne jest od wartości kamienia oraz ilości i szybkości poruszania się pił zmontowanych w traku. Postęp przecierania wynosi kilka do kilkunastu centymetrów na godzinę.

Drugą podstawową maszyną do obróbki kamienia jest cyrkularka: jest to stalowa piła tarczowa uzbrojona na obwodzie ziarnami karborundowy- mi. Pracuje ona podobnie jak piła tarczowa w stolarni lub maszyna do krajania chleba czy szynki o okrągłym obracającym się nożu. Wymiary przecinanych elementów są oczywiście ograniczone zarówno co do długości, jak i co do głębokości przecięcia, zależnej od średnicy samej piły tarczowej. Trzeba dodać, że maszyna ta jest bardzo dokładna, ale też praca na niej jest również powolna, wymaga stałego dozoru, polewania wodą miejsca przecinanego i jest kosztowna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>