DEFEKTOSKOP

Na rysunkach 14 i 15 widzimy fotografię i schemat defektoskopu produkcji radzieckiej typu GUP-Co-50-1. Defektoskop ten przeznaczony jest do pracy z preparatem kobaltu coCo o bardzo dużej aktywności (do 50 g Ra). Stosowany jest on głównie do kontroli odlewów i spoin o dużej grubości. Defektoskop GUP-Co-50-1 umieszczony jest na wózku i składa się z pojemnika ochronnego (rys. 15) wykonanego z żeliwa i wypełnionego ołowiem oraz zamocowanego na widełkach kołpaka roboczego. Preparat promieniotwórczy kobaltu coCo umieszczony jest na końcu giętkiej linki drucianej. W położeniu ochronnym preparat znajduje się we wnętrzu pojemnika, którego grubość ścianek jest tak dobrana, że osłabia natężenie promieniowania do wartości nie zagrażającej zdrowiu pracownika obsługującego defektoskop. Na okres badań preparat poprzez gumowy przewód przesuwa się do kołpaka roboczego. W kołpaku tym znajduje się stożkowy otwór przykryty cienką blachą aluminiową, przez który wychodzi wiązka promieni y. Przewód gumowy nie osłabia prawie wcale promieniowania y i w momencie gdy preparat znajduje się w tym przewodzie, bezpieczna odległość wynosi około 80 m. Z tego względu przesuwanie preparatu musi być zdalnie sterowane z sąsiedniego pomieszczenia. Na wózku defektoskopu obok pojemnika umieszczony jest silnik elektryczny, który obraca rolkę przesuwającą podczas obrotu linkę wraz z preparatem. Odpowiedniego włączenia silnika dokonuje się przy pomocy lekkiej rozdzielnicy połączonej z defektoskopem kablem o długości 15 m. Specjalne wyłączniki powodują automatyczne wyłączanie silnika w momencie gdy preparat dojdzie do położenia roboczego lub ochronnego.

Defektoskop GUP-Co-50-1 jest bardzo ciężki {waży około 700 kg) i znajduje zastosowanie jedynie w tych zakładach gdzie zależy na szybkiej kontroli wyrobów o znacznej grubości. Bardziej rozpowszechnione są proste i lekkie defektoskopy z preparatami o znacznie mniejszej aktywności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>