DOŚWIADCZENIA TUNELOWE

Świadomość tych zależności pozwala w wielu przypadkach oszczędzać na kosztownej obróbce i materiale w części niskoprężnej turbiny, bez obawy o spadek sprawności. Rzecz jasna, że stopień gładkości ścianek jest tylko jednym z wielu parametrów warunkujących wielkość strat przepływu. Nie mniejsze zna- czenie posiadają krzywizny kanałów, ukształtowanie krawędzi wlotu i spływu, spadki ciśnienia itp. Doświadczenia tunelowe służą tu konstruktorowi materiałem liczbowym w zakresie jego przewidywań i obliczeń. Zapewne, tunele aerodynamiczne (rys. 11, 12, 13, 14) są jako instrument badawczy i duże i kosztowne: kosztowne w budowie i kosztowne w eksploatacji. Ale z pewnością są one bez porównania mniej kosztowne, aniżeli straty energetyczne, które ponosimy pracując bez nich. Liczbowe wyobrażenie o tym daje znane już w teorii turbin powiązanie sprawności turbin z zużyciem materiałów konstrukcyjnych, tj. z liczbą i wymiarami poszczególnych stopni. Dla uzyskania minimalnego efektu sprawnościowego trzeba na ogół nieproporcjonalnie wysokiego wzrostu zużycia materiałów konstrukcyjnych, w zakresie stosowanych dziś parametrów. Ten sam efekt można uzyskać wprowadzając nowe sprawniejsze pra file łopatkowe (rys. 15, 16, 17), nie zmieniając wcale zużycia materiałów konstrukcyjnych, a więc przy tym samym koszcie maszyny. Nawzajem, przy tej samej sprawności można wtedy zredukować poważnie liczbę i wymiary stopni. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>