EKSPEDYCJA NA MARSA CZ. II

Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień rakiety (będą one odłączać się automatycznie i odpadać) będą zaopatrzone w odpowiednie skrzydła, tak że spadając na powierzchnię Ziemi, wyzyskując lot ślizgowy, nie ulegną rozbiciu i będą mogły być użyte wielokrotnie. Całkowity ładunek potrzebny do zbudowania sztucznego księżyca i odbycia wyprawy na Marsa wyniesie 3743 t, co będzie wymagało dokonania około 400 lotów powyższych rakiet trójstopniowych, przy zużyciu około 455 000 t paliwa.

W liczbę lotów jest wliczone 28 lotów (jeden lot na tydzień) bez transportu ciężaru użytecznego, a jedynie dla przewożenia zmian monterów, którzy będą montowali na sztucznym księżycu potrzebne konstrukcje oraz jeden lot dla przewiezienia załogi wyprawy. Jeżeli przewidywać przeciętnie dwa starty dziennie rakiet transportowych, to cała operacja przygotowania startu wyprawy ze sztucznego księżyca potrwałaby około 7 miesięcy.

Dla każdego uczestnika wyprawy przewiduje się dziennie 1,24 kg tlenu do oddychania, 1,2 kg suchej żywności oraz 2 kg wody do picia. Wody do mycia, kąpieli itp. nie ma potrzeby zabierać na pokład statku, gdyż organizm ludzki wydziela dziennie przez płuca i skórę około 1,6 kg wody: ta ilość wody musi być z powrotem usunięta z atmosfery hermetycznie zamkniętych kabin statku, aby wilgotność powietrza utrzymać na znośnym dla organizmu poziomie. Woda ta będzie przez odpowiednie urządzenia klimatyzacyjne z powrotem oczyszczona i zdatna do użytku (nawet w razie konieczności do picia). Czas trwania wyprawy przewiduje się na 969 dni. Na książki, tablice i materiał nawigacyjny przewiduje się 700 kg: na narzędzia i części zamienne – 1900 kg: teleskop dla obserwacji szczegółów powierzchni Marsa (przy wyborze miejsca lądowania) – 1500 kg. Na rakiety służące do badania atmosfery Marsa przy lądowaniu – 1900 kg. Radiostacja dla łączności z Ziemią 2000 kg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>