EKSPEDYCJA NA MARSA

Całkowity czas trwania ekspedycji – 969 dni, czas przelotu z orbity wyjścia ziemskiej do księżycowej marsjańskiej – 260 dni: tyleż dni trwa podróż powrotna z orbity księżycowej marsjańskiej na orbitę wyjścia ziemską.

W ulepszonym drugim projekcie wyprawy na Marsa Ley i Braun proponują zorganizowanie wyprawy złożonej z 12 ludzi na 2 statkach kosmicznych, startujących ze sztucznego satelity obiegającego po orbicie kołowej na wysokości 1730 km nad powierzchnią Ziemi. Projekt przewiduje przewiezienie części konstrukcyjnych statków marsjańskich, paliwa, wyposażenia technicznego i naukowego wreszcie załogi z powierzchni Ziemi na sztuczny księżyc poruszający się po orbicie wyjścia. Montaż sztucznego księżyca będzie się odbywał stopniowo z części dowożonych przez wiele rakiet transportowych, z których każda będzie mogła dostarczyć na orbitę wyjścia ładunek około 10 ton. Rakiety transportowe będą startować z powierzchni Ziemi, kolejno w ściśle obliczonych odstępach czasu w ten sposób, aby ładunki dostarczane przez każdą następną rakietę (i stające się samodzielnymi sztucznymi księżycami obiegającymi Ziemię po tej samej orbicie) podchodziły tuż obok ładunków już krążących po tej orbicie. Będą one tam w górze, podczas ich ruchu, łączone w jedną całość przez żywych monterów w odpowiednich ubraniach kosmicznych, umożliwiających przebywanie w przestrzeni bez powietrza. Rakiety transportowe będą trzystopniowe, o całkowitej długości około 58 m i szerokości 12 m i jako paliwo przewiduje się hydrazynę (N2H2), a jako utleniacz – kwas azotowy (HNO3): dane techniczne podane są w tablicy 6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>