EKSPLOATACJA POD OBIEKTAMI NA POWIERZCHNI CZ. II

Prowadząc eksploatację pod bardzo ważnymi obiektami decydujemy się często na wybranie nie całości pokładu, lecz zaledwie 50 do 60°/# jego zasobów. Pokład wybiera się wtedy pasami o szerokości od 20 do 30 m, pozostawiając między nimi nie wybrane pasy pokładu o takiej samej sze- rokości. Przy takim sposobie wybierania powierzchnia obniża się zaledwie o kilka centymetrów, a wszelkiego rodzaju odkształcenia są bardzo małe.

Bardzo ważną rolę przy projektowaniu eksploatacji górniczej pod miastami odgrywa tak zwana bezpieczna głębokość eksploatacji. Otóż za bezpieczną uważamy taką głębokość eksploatacji, przy której odkształcenia powierzchni są mniejsze od dopuszczalnych.

Można przyjąć, że nawet dla bardzo wrażliwych obiektów dopuszczalne są odkształcenia poziome fjop — 2 mm/m. W takim wypadku bezpieczna głębokość eksploatacji w warunkach Zagłębia Górnośląskiego (przy stosowaniu podsadzki płynnej) wynosi od 180 do 280 m. Jeżeli wprowadzone zostaną jeszcze doskonalsze metody podsadzania wyrobisk, np. podsadzanie pod ciśnieniem, należy spodziewać się, że największe obniżenie powierzchni nie będzie przekraczało 5% grubości wybieranej warstwy. Wtedy bezpieczna głębokość eksploatacji w Zagłębiu Górnośląskim zmaleje do 120 m, a nawet mniej, przy wykorzystaniu równocześnie wszystkich czynników zmniejszających odkształcenia powierzchni, np. szybkie i możliwie czyste wybieranie, staranne podsadzanie wyrobisk itp.

Jeszcze korzystniejsze warunki mamy na Dolnym Śląsku, gdzie mniejszy jest kąt zasięgu wpływów fi oraz pokłady są zwykle cienkie, a ponadto zalegają na stosunkowo dużej głębokości. W tych warunkach można bezpiecznie wybierać pokłady o grubości 1 m nawet z zawałem stropu (bez podsadzania), o ile głębokość eksploatacji przekracza 350 m. Wprowadzenie podsadzki w Zagłębiu Dolnośląskim stworzy niewątpliwie korzystniejsze warunki dla eksploatacji górniczej pod obiektami.

Można zatem stwierdzić, że wybieranie naszych pokładów węgla pod miastami i zakładami przemysłowymi jest w większości wypadków możliwe i nie będzie zagrażało uszkodzeniem obiektów pod warunkiem, że kopalnie ściśle będą przestrzegać przedstawionych wyżej naukowych zasad racjonalnej eksploatacji pod wartościowymi obiektami na powierzchni.

Niezależnie od tego konieczne jest wprowadzenie do nowego budownictwa na terenach górniczych specjalnych konstrukcji uodparniających budowle na szkodliwy wpływ prowadzonej pod nimi eksploatacji górniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>