ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA

W taki sam sposób można wykrywać miejsce uchodzenia gazów z różnych aparatów i przewodów gazowych, do których poprzednio wprowadzono odpowiednio gazowe związki jakiegoś izotopu promieniotwórczego.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej dziedzinie, w której zastosowanie izotopów promieniotwórczych stanowi duże ułatwienie w procesie produkcyjnym. Dziedziną tą jest zobojętnienie elektryczności statycznej.

Materiały będące dobrymi izolatorami, takie jak papier, masy plastyczne, sztuczny jedwab itp. mogą przy przechodzeniu przez walce lub ocieraniu o części maszyn ładować się elektrycznie. Ładunek elektryczny może również powstać przy odparowywaniu rozpuszczalnika w prądzie ciepłego powietrza. Ładunek taki może stać się nieraz bardzo duży i może powodować powstanie napięć nawet rzędu kilku tysięcy woltów.

Zjawisko to sprawia wiele kłopotu w wytwórniach papieru, mas- plastycznych, tkalniach lub pralniach. Może bowiem doprowadzić do wyładowania elektrycznego, przy którym nietrudno o pożar lub porażenie pracowników. Elektryczność statyczna może również powodować zwijanie się obrabianych arkuszy folii z mas plastycznych, plątanie się nitek osnowy nylonowej lub z jedwabiu sztucznego itp.

Dla opanowania tych trudności wystarczy zastosować folię metalową zawierającą niewielką ilość izotopu promieniotwórczego, np. talu 204T1 lub strontu 90Sr. Cząstki fi emitowane przez te izotopy jonizują powietrze, które staje się przewodzące, co powoduje odpływ ładunków statycznych.

W omawianych wyżej przykładach nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości zastosowania sztucznych izotopów promieniotwórczych jako źródeł promieniowania. Możliwości tych jest tak wiele, że niesposób nawet wymienić wszystkich na tym miejscu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>