FORMOWANIE FOŁWYROBOW CZ. II

Arkusze płaskie otrzymuje się z termoplastów zmiękczonych (przez podgrzewanie lub działanie plastyfikatorów) przez rozwalcowywanie na kalandrach (rys. 11). Tak uzyskane elementy mają nierówną powierzchnię i muszą być wykańczane przez sprasowanie między ogrzanymi polerowanymi płytami w prasach hydraulicznych polerowniczych.

Folię można również uzyskać wytłaczając uplastycznione tworzywo przez wąską szczelinę wytłaczarki i kalandrując otrzymaną wstęgę. Inna metoda to wylewanie roztworu lub emulsji tworzywa na długą, biegnącą, ogrzewaną taśmę metalową bez końca. Po wyparowaniu rozpuszczalnika pozostaje cienka folia.

Wreszcie otrzymuje się folie metodą analogiczną do produkcji szyb szklanych. Wyrabia się na wytłaczarce wąż z termoplastu, rozdmuchi wany następnie powietrzem na cienkościenny balon, który po rozcięciu daje arkusz folii.

Z termoplastów można otrzymać również półwyroby warstwowe płaskie przez sprasowanie na gorąco arkuszy tworzywa przełożonych tkaniną na prasie polerowniczej. Szeroko stosowane jest nanoszenie tworzyw termoplastycznych na warstwę tkaniny dla otrzymania miękkich półwyrobów, imitujących skórę galanteryjną (tkaniny powlekane). Produkt taki można otrzymać na kalandrach, przepuszczając przez nie tworzywo uplastycznione razem z tkaniną, do której się ono wówczas przykleja. Inny sposób to wytwarzanie na powlekarce. Tworzywo, ugniecione z rozpuszczalnikiem w postaci pasty, rozprowadza się warstwą odpowiedniej grubości za pomocą noża powlekarki na przesuwający się pod nim pas tkaniny. Późniejsze ogrzanie usuwa rozpuszczalnik.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>