FORMOWANIE FOŁWYROBOW

Odróżnia się półwyroby nieprofilowane i profilowane. Półwyroby nie- profilowane są to blołu i walki z tworzyw sztucznych o niezbyt wielkich rozmiarach oraz utwory płaskie różnej grubości. Przy grubości 1-20 mm nazywamy je płytami, przy grubości 0,01 – 1 mm foliami, poniżej tej grubości są już tylko cienkie powłoki (błony) lakiernicze. Płyty i folie mają postać arkuszy o wymiarach do 1 m X 2 m lub, dla folii, dowolnie długich wstęg o szerokości do 2 m. Wąskie wstęgi z folii nazywamy taśmami. Arkusze mogą być również cięte na elementy węższe – paski. Półwyroby profilowane to pręty o przekroju przeważnie okrągłym, rury i węże oraz wszelkie inne przekroje profilowe, jakie mogą być wymagane przez technikę.

Metoda produkcji półwyrobów jest zależna od tego, z jakim typem tworzywa mamy do czynienia. Półwyroby z tworzyw termoutwardzalnych wykonuje się przeważnie1 jako napełniane. Do produkcji tworzyw warstwowych (laminatów) stosuje się wypełniacze w postaci tkaniny, arkuszy papieru czy cienkich fornirów drzewnych. Nasyca się je (impregnuje) roztworem żywicy, układa w warstwy odpowiedniej grubości i prasuje, otrzymując arkusze płaskie. Na odpowiednich maszynach (zwijarkach) można z nich otrzymać pręty, rury i inne profile techniczne.

Półwyroby z tworzyw termoplastycznych wykonuje się na ogół z czystego tworzywa, bez napełniaczy. Półwyroby profilowane otrzymuje się na wytłaczarce (rys. 10) działającej na podobnej zasadzie, co popularna maszynka do mielenia mięsa. Ślimak stale zasilany zmiękczonym przez ogrzewanie tworzywem przetłacza je przez ustnik o odpowiednim wykroju, Powstaje żądany profil w dowolnej długości. Tnie się go następnie na odcinki lub dostarcza w postaci zwojów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>