GŁÓWNE DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ TWORZYW SZTUCZNYCH W CHEMII

Jeżeli własności mechaniczne tworzywa sztucznego na to pozwalają, stosuje się je również jako tworzywa konstrukcyjne. Główne dziedziny zastosowań są następujące:

– Aparatura laboratoryjna: wiadra, zlewki, miski, lejki, zlewy, syfony, lewary i kolby.

– Aparatura służąca do przeprowadzania reakcji chemicznych na skalę przemysłową, a więc: reaktory naczyniowe, wieże absorbcyjne, kadzie fermentacyjne, rozdzielacze, filtry obrotowe, prasy filtracyjne, nawet wymienniki ciepła.

– Zbiorniki magazynowe, transportowe i opakowania: zbiorniki zamknięte różnych wielkości, kadzie, pojemniki, balony, butelki, flakony, pudełka, tuby, torebki.

– Przewody rurowe dla cieczy, przy czym nie tylko rury, ale i cała armatura, a więc: zawory, kurki, łączniki, pompy wykonywane są z tworzyw sztucznych.

– Przewody niskociśnieniowe dla gazów i urządzenia wentylacyjne. Tu tworzywa sztuczne mogą być stosowane bardzo szeroko, ponieważ przy dużych wymiarach wymagana jest lekkość i odporność na korozję, natomiast co do własności mechanicznych i termicznych wymagania są niewielkie. I w tym wypadku z tworzyw sztucznych wykonuje się całą armaturę z wentylatorami i ich wirnikami włącznie.

Wreszcie stosuje się tworzywa sztuczne w przemyśle chemicznym, wykorzystując inne ich własności. A więc używane są na elementy o ruchu mechanicznym, jak mieszadła, turbiny, pasy transmisyjne. W niektórych zastosowaniach wykorzystuje się ich przezroczystość, np. przy budowie wzierników, osłon. Tkaniny chemoodporne z tworzyw sztucznych stosowane są przy procesach filtracyjnych oraz jako materiał na ubrania ochronne.

Aparatura i rurociągi z tworzyw sztucznych używane są w przemyśle chemicznym przy produkcji kwasów i soli mineralnych. Stosują je również przemysły pokrewne, jak przemysł naftowy, gazowniczy, farmaceutyczny, farb i lakierów, mydlarski, papierniczy, włókien sztucznycii. Wreszcie znajdują one szerokie zastosowanie w różnych działach przemysłu spożywczego, jak: młyny, mleczarnie, olejarnie, browary, octow- nie, przemysł spirytusowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>