GOSPODARKA WODNA CZ. II

Znaczenie arterii wodnych w obecnym i przyszłym układzie gospodarczym kraju nie podlega dyskusji. Są one tak samo potrzebne dla życia organizmu gospodarczego kraju, jak arterie krwionośne dla życia człowieka. Nie jest to zresztą rzecz nowa. Krótki rzut oka na historię wielu państw wskazuje, że silnie i szybko rozwijały się tylko takie cywilizacje, które opierały swą gospodarkę rolną, przemysłową i osadniczą na właściwym uregulowaniu stosunków wodnych: upadały zaś wtedy, gdy sprawy gospodarki wodnej zaniedbały. Przykładem niechaj będzie starożytny Egipt, który regulował wezbrania Nilu unoszące żyzny namuł na jałowe pola, Babilonia, Azja Środkowa, Imperium Rzymskie, Północna Afryka itd. Wszystkie te kraje kwitły i rozwijały się dzięki odpowiednio wykonywanym i utrzymywanym urządzeniom wodnym. W tych odległych czasach istniały już wielkie zbiorniki wodne, kanały nawadniające, wodociągi itp. Państwa te ginęły, gdy sprawy gospodarki wodnej szły w zapomnienie, żyzne ongiś krainy opanował step, który z kolei ustępował miejsce pustyni.

Zrozumienie konieczności uporządkowania gospodarki wodnej staje się coraz bardziej powszechne. Plany perspektywiczne w tej dziedzinie opracowywane są w wielu krajach. Plany takie wykonują: Związek Radziecki, Czechosłowacja, Węgry, Niemcy, Jugosławia i szereg innych krajów europejskich. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej opracowały wytyczne dla polityki gospodarki wodnej. Nad podobnymi zagadnieniami pracują również Chiny, W Polsce Uchwałą Prezydium Rządu z końca 1952 r, powołany został w tym celu przy Polskiej Akademii Nauk Komitet Gospodarki Wodnej, a w początku 1955 r. powstało Biuro Studiów Gospodarki Wodnej, którego zadaniem jest opracowanie generalnego, perspektywicznego planu Gospodarki Wodnej w naszym kraju. W 1956 r. zakończony został pierwszy etap prac, w wyniku którego opracowano założenia Planu Perspektywicznego Gospodarki Wodnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>