GOSPODARKA WODNA

Podstawowym celem gospodarki wodnej jest świadome i celowe uporządkowanie krążenia wody w przyrodzie, a zatem uregulowanie stosunków między potrzebami wody a jej zasobami, przez uchwycenie jak największych ilości wód opadowych i odprowadzenie ich do morza w sposób jak najbardziej korzystny dla gospodarki narodowej. Z powodu nierównomiernego rozłożenia opadów w przeciągu roku oraz nierównomiernego rozłożenia opadów na obszarze kraju, planowa gospodarka wodna oparta być musi na magazynowaniu wody w okresach i miejscach jej nadmiaru oraz na przerzutach wody na okresy i tereny niedomiarowe.

Zbiorniki dla magazynowania wody i arterie wodne naturalne (rzeki) lub sztuczne (kanały, rurociągi) dla jej przerzutów, służyć będą w pierwszej mierze jako środki umożliwiające spełnienie zadań gospodarki wodnej.

Racjonalne gospodarowanie wodą powinno być oparte na dalekosiężnym planie rozwoju gospodarki narodowej, co wymaga dokładnego rozeznania istniejących naturalnych warunków kraju, jego potrzeb obecnych i przyszłych oraz możliwości gospodarczych i ekonomicznych. Jak widać z powyższego, plan gospodarki wodnej nosi cechy kompleksowości (wszechstronności). Plan taki powinien obejmować potrzeby wszystkich użytkowników wody, uwzględniając wszystkie możliwości wykorzystania wody w ścisłym powiązaniu z ogólnymi planami rozwoju gospodarki narodowej. Wielkie budowle wodne są z reguły inwestycjami kosztownymi i długotrwałymi, których efekt działania oblicza się na co najmniej kilkadziesiąt lat. Z powyższych przesłanek wynika, że plan gospodarki wodnej musi być perspektywiczny, to znaczy, że musi uwzględniać potrzeby gospodarki wodnej w perspektywie lat kilkudziesięciu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>