ILOŚCI ENERGII PRZY REAKCJACH JĄDROWYCH URANU

W związku z przytoczonymi własnościami uranu metal ten znajduje w obecnej technice zastosowanie nie jako materiał konstrukcyjny tak jak inne metale, lecz jako surowiec energetyczny. Wykorzystanie tego metalu w obecnie budowanych stosach atomowych dla celów energetycznych stanowi dopiero pierwszy krok w tej dziedzinie, dlatego też stopień wyzyskania energii uranu w tych stosach jest stosunkowo mały. Z obliczeń wynika, że uzyskana w tych urządzeniach energia elektryczna wypada zaledwie nieco taniej niż otrzymana z urządzeń, w których spala się węgiel. Jakie ilości energii mogą być wyzwalane przy reakcjach jądrowych uranu ilustrują przytoczone liczby:

– 1 kg uranu naturalnego zawierającego 0,71% izotopu 235 może wyzwolić energię odpowiadającą 20 t węgla,

– 1 kg izotopu 235 może wyzwolić energię w ilości odpowiadającej 2460 t węgla.

Według nieoficjalnych danych wartość 1 kg czystego metalu 235U wynosi około 20 000 dolarów. Wynika z tego, że ten izotop uranu jest około 20 razy droższy od złota. Podane przykłady pozwolą czytelnikowi na zorientowanie się co do ekonomicznej strony możliwości zastosowania uranu w różnych dziedzinach techniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>