JAK PROJEKTOWAĆ KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SPRĘŻONEGO CZ. II

Dla wyjaśnienia tych analogii przeprowadzono badania na dużej ilości próbek kamiennych z jednego gatunku w celu ustalenia tzw. wskaźnika jednorodności. W tym celu zgnieciono ponad 100 próbek sześciennych o boku 7 cm z granitu strzegomskiego oraz osobno podobną ilość próbek z piaskowca radkowskiego.

Praktyka naszych badań pokazała, że odnośne wartości dla piaskowca wynosiły: k – 0,6, dla granitu: k = 0,72. Analogiczne wskaźniki jednorodności dla betonów uzyskują wartości w granicach od 0,6 do 0,85. Jest więc pełna podstawa do stosowania analogii również przy stosowaniu dobierania współczynnika bezpieczeństwa.

Można również dla naszych dość licznych badań wykreślić krzywą Gaussa używaną w pracach statystycznych. Bezpieczeństwo konstrukcji kablokamiennych można by również określić innymi metodami: wymaga to jednak zebrania znaczniejszej ilości doświadczeń na realizacjach praktycznych.

Słuszne wydaje się jednak przyjęcie zasady, że w konstrukcjach kablokamiennych obowiązywać powinny przepisy i wytyczne projektowania stosowane w żelbetowych konstrukcjach sprężonych z zastrzeżeniem uprzedniego zbadania cech fizycznych i mechanicznych kamienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>