JAK PROJEKTOWAĆ KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SPRĘŻONEGO

Wspomnieliśmy, że mimo wielowiekowych tradycji budownictwa kamiennego przodkowie nasi nie opracowali jednolitych zasad projektowania budowli z kamienia po części dlatego, że nie znali dokładnie praw statyki, a częściowo też dlatego, że nie było to im specjalnie potrzebne. Budowniczowie egipskich piramid, kreteńskich pałaców czy rzymskich akweduktów przekazywali swe doświadczenia zdobyte długoletnią praktyką niewielkiej grupce wtajemniczonych lub zabierali swe tajemnice do grobu.

Nowoczesna technika, opierając się na określonych własnościach ma- teriałów i opracowanych metodach projektowania, wykorzystuje w pełni wytrzymałość poszczególnych surowców zabezpieczając nośność graniczną konstrukcji współczynnika bezpieczeństwa.

Dla budowli z kamienia obowiązują dotychczas, odnośnie współczynnika bezpieczeństwa, bardzo surowe przepisy, które stosowano przy budowie mostów łukowych z ciosów kamiennych o nieznanych bliżej własnościach. Dla nowych zastosowań kamienia w konstrukcjach sprężonych przepisów takich nie ma, gdyż dotychczas konstrukcji takich nie stosowano. Można by stosować przepisy opracowane dla konstrukcji żelbetowych sprężonych pod warunkiem dokładnego zbadania stosowanego kamienia. Rozwiązanie takie wydaje się logiczne – zastrzeżenia budzić może jedynie jednorodność stosowanego kamienia i współczynnik bezpieczeństwa, jaki należy stosować. Jeśli udałoby się wykazać, że jednorodność kamienia użytego do konstrukcji sprężonej zbliżona jest do jednorodności betonu używanego do tych celów, to wnioski narzucałyby się same – należy stosować współczynnik bezpieczeństwa analogicznie jak w kablobetonie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>