JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN CZ. II

Inny sposób otrzymywania czterochlorku tytanu polega na działaniu gazowego chloru na węglik tytanu w temperaturze 300 do 400°C. Otrzymany jedną z wymienionych metod czysty chlorek tytanu jest następnie redukowany za pomocą magnezu. Ten proces redukcji przeprowadza się w szczelnych zbiornikach z ognioodpornej stali, wytrzymujących znaczne ciśnienia w wysokich temperaturach. W zbiorniku takim umieszcza się magnez w postaci wlewków. Zbiornik zostaje uszczelniony i opróżniony z powietrza, a następnie napełniony obojętnym gazem, np. helem lub argonem. Po tych przygotowaniach podgrzewa się dolną część zbiornika do temperatury około 800°C i następnie wprowadza się stopniowo pary TiCl-j. Wprowadzony chlorek tytanu reaguje z magnezem według reakcji:- 2Mg + TiCl4 = Ti -f 2MgCl:>

Reakcja ta jest silnie egzotermiczna, co powoduje podnoszenie się temperatury w zbiorniku. Celem niedopuszczenia do zbyt gwałtownego wzrostu temperatury wprowadzanie gazowego TiCh odbywa się małymi dawkami. Innymi słowy, wysokość temperatury w zbiorniku jest regulo- wana szybkością dopływu gazowego TiClą. Proces ten trwa tak długo, aż cały magnes zostanie zużyty. Stosowane obecnie urządzenia pozwalają na jednorazowe otrzymanie 200 kg tytanu. Większe urządzenia nie są stosowane ze względu na trudności z regulacją temperatury i możliwość eksplozji.

W wyniku procesu uzyskuje się tytan w postaci gąbki osadzonej na ścianach zbiornika. Gąbkę tę oczyszcza się z resztek MgCl2, a następnie kruszy i topi w specjalnych urządzeniach. W czasie topienia gąbki tytanowej przy pomocy łuku elektrycznego usuwa się z niej resztki zanieczyszczeń. W ten sposób można uzyskać wlewki czystego tytanu o średnicy 250 mm i ciężarze około 250 kg. Rekordowym osiągnięciem w tej dziedzinie jest urządzenie pozwalające na otrzymywanie wlewków o wadze 2 ton.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>