JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN

Do roku 1940 nie umiano jeszcze otrzymywać tytanu na skalę przemysłową, otrzymywano go tylko w postaci stopu z żelazem, służącym do odtleniania stali. Stop ten otrzymywano metodą aluminotermiezną.

Sposób otrzymywania czystego tytanu na skalę przemysłową opanowano dopiero po roku 1940, kiedy to zaczęto stosować metodę W. J. Krolla. Dlatego też otrzymywanie tytanu stanowi do dnia dzisiejszego pewnego rodzaju nowość w dziedzinie metalurgii. Z uwagi na to, że tą metodą można otrzymywać także inne rzadkie metale, a między innymi uran, opiszemy ją tu nieco szerzej.

Tytan występuje w przyrodzie w licznych minerałach (70), lecz przemysłowe znaczenie mają tylko cztery: ilmenit, rutyl, tytanit i pirowskit. Rudy zawierające te minerały można łatwymi i tanimi metodami wzbogacać na koncentraty. Koncentraty takie zawierają do 95% TiOa, a więc są bardzo bogate w tytan.

Obecnie jedynym surowcem wyjściowym do otrzymywania czystego tytanu jest jego czterochlorek TiCU- Związek ten otrzymuje się obecnie dwoma sposobami. Jeden z nich polega na bezpośrednim działaniu chloru gazowego na rudę lub koncentrat tytanowy w obecności węgla przy temperaturze 600 do 800°C. Proces ten jest prowadzony w małych piecach szybowych, do których wsad jest wprowadzony w postaci odpowiednio przygotowanych brykietów. Jako produkt powstaje lotny TiCU, chwyta- ny w kondensatorach. Uzyskany czterochlorek tytanu może zawierać także inne lotne chlorki jak: FeCl.-i, SiCU i VCl.i, które można oddzielić za pomocą destylacji frakcjonowanej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>