KAMIEŃ W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH

Przeglądając dalsze karty historii ludzkości obserwujemy w miarę ujarzmiania przyrody dążność do poznania i rządzenia nowo zdobytymi terenami. Człowiek staje się wędrowcem – a do tego konieczne są drogi i mosty. I znowu kamień jest wielkim sprzymierzeńcem człowieka, jako najtrwalszy i najpowszechniejszy materiał drogowy i bu dowlany. Doskonałość dróg jest symbolem postępu i rozwoju cywilizuj i, a budownictwo mostowe zawsze należało do najpoważniejszych osiągnięć sztuki inżynierskiej.

Pomnikami cywilizacji nazwać można do dziś istniejące rzymskie akwedukty, mosty łukowe, ruiny greckich świątyń czy egipskie piramidy. Wiele najpiękniejszych zabytków kultury przetrwało do naszych czasów w postaci rzeźb i płaskorzeźb w kamieniu. Mrokami średniowiecza okryte zamki warowne, lochy i kazamaty kojarzymy zwykle z zimnym i ciężkim kamieniem. Rozrzucone na starych szlakach kupieckich ruiny rycerskich grodów zachowały w wielu przypadkach w doskonałym stanie swoje mury obronne. Kamień jest do dziś chętnie i skutecznie stosowanym materialem w budownictwie wodnym, przy regulacji rzek i morskich wybrzeży oraz przy budowie przegród i zapór wodnych.

Budowle z kamienia stosuje się i dzisiaj szczególnie tam, gdzie dobry surowiec kamienny jest materiałem miejscowym, tanim i łatwo dostępnym, a względy estetyczne przemawiają za użyciem tego efektownego surowca. Piękne lukowe mosty kamienne wznoszone na terenach górskich nie są zapewne wyrazem nowoczesnej techniki, ale harmonizują z otoczeniem i mogą konkurować trwałością i statecznością z innym typem konstrukcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>