KAMIENIE TWARDE I MIĘKKIE

Przyjęto uważać, że skały, takie jak granity i dolomity o nasiąkliwości poniżej 0,5%, są wytrzymałe na wpływy atmosferyczne. Piaskowce i wapienie mają przeważnie wyższą nasiąkliwość. Niektóre gatunki twardego piaskowca charakteryzują się jednak znaczną odpornością na zamrażanie. Nasiąkliwość ma również wpływ na obniżenie wytrzymałości i dzieli kamienie budowlane na tzw. twarde i miękkie. Podział ten dość zasadniczy w klasyfikacji kamienia wiąże się również z warunkami obróbki.

Kamienie twarde są odporne na wilgoć, mają wyższą wytrzymałość, lepszą budowę strukturalną (przeważnie drobnoziarnistą), ale są trudniejsze w obróbce i w efekcie kosztowniejsze. Nie posiadają wyraźnej niejednorodności. Wytrzymałość na ściskanie w trzech głównych kierunkach nie wykazuje wielkich rozbieżności, odbiegających od normalnych rozrzutów wytrzymałości.

Kamienie miękkie są z reguły nasiąkliwe, posiadają niższą wytrzymałość, ale są łatwiejsze w obróbce. Znane są wypadki obniżenia wytrzymałości przy zwilgoceniu sięgające do 40%. Jednocześnie niektóre gatunki kamienia miękkiego o znacznej wilgotności własnej są bardzo łatwe w obrabianiu bezpośrednio po wydobyciu, z czasem zaś wytrzymałość icłi znacznie wzrasta przy wysychaniu (przypomnijmy omówiony na stronie 253 wapień pińczowski).

Zagadnienie dotyczące tego, jakie gatunki kamienia (miękkie czy twarde) znajdą lepsze zastosowanie w konstrukcjach sprężonych – nie jest w tej chwili w Polsce przesądzone. Decydować o tym będą ścierające się ze sobą względy techniczne i ekonomiczne. Badania, które przeprowadziliśmy dotychczas, dotyczyły kamieni twardych (granity, piaskowce) o wytrzymałości na ściskanie rzędu 1000 – 1300 kG/cm2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>