KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE CZ. II

W elektronice tworzywa sztuczne stanowią warstwy izolacyjne kondensatorów wyrównawczych i obrotowych, oporów warstwowych i innych części aparatów. W tym dziale elektrotechniki rozwinięto również interesującą technikę wykonywania obwodów elektrycznych. Są one często bardzo skomplikowane, tak że bezbłędne ich wykonanie z kabli wymaga bardzo dużo czasu i uwagi. Stosuje się więc inny sposób. Nanosi się je od razu w całości na płytę z tworzywa sztucznego przez drukowanie farbą przewodzącą, natryskiwanie metalu lub naklejanie folii metalowej, z której wytrawia się następnie części zbędne, W każdym wypadku konieczne jest stosowanie substancji bardzo dokładnie sklejającej metal z tworzywem sztucznym, co może być bez zarzutu zrealizowane przez użycie współczesnych klejów syntetycznych.

Specjalne problemy nasuwa izolowanie części maszyn elektrycznych wirujących (silniki, prądnice). Segmenty miedziane komutatorów izoluje się w dalszym ciągu arkuszami miki, choć robi się próby zastąpienia jej policzterofluoroetylenem lub tworzywem złożonym z azbestu i poliestrów. Do izolacji żłobków w stojanach i wirnikach używa się obecnie tworzyw sztucznych w postaci folii. Przewody uzwojeń coraz częściej stosuje się lakierowane, a po wykonaniu uzwojeń impregnuje się je (zalewa) specjał- nymi żywicami sztucznymi. Tę samą metodę zalewania stosuje się również i do aparatów elektrycznych. Wykonane części, np. cewki, zalewa się laną przezroczystą żywicą poliestrową lub epoksydową, dzięki czemu uzyskuje się doskonalą izolację i ochronę od uszkodzeń i zmian położenia elementów składowych.

Części konstrukcyjne z tworzyw sztucznych formowane są z reguły jako wypraski zwykłe lub wtryskowe. Tylko w niewielu wypadkach, gdy wymagane są większe wymiary lub istnieją trudności techniczne przy stosowaniu prasowania lub wtrysku, wytwarza się je drogą pośrednią przez półwyroby, najczęściej z tworzyw warstwowych, jak papier bake- lizowany, impregnowane tkaniny i laminaty wielowarstwowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>