KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE

W przemyśle elektrotechnicznym stosuje się niemal wszystkie typy tworzyw sztucznych. Ilościowo jeszcze ciągle przeważają dotychczas najstarsze i najbardziej znane fenoplasty (wyroby bakelitowe), chociaż zużycie innych typów tworzyw sztucznych wzrasta zarówno w liczbach absolutnych, jak i stosunkowych. Rozróżnić można dwa kierunki stosowania:

(1) zastosowania ściśle izolacyjne: tworzywo sztuczne stanowi wów- cząs tylko warstwę izolującą,

(2) zastosowania o zasadniczym celu konstrukcyjnym, gdzie własności elektroizolacyjne, choć również bardzo cenione, mają znaczenie uboczne.

Z zastosowań izolacyjnych największe ilościowo jest izolowanie przewodów (kabli). Przed wprowadzeniem tworzyw sztucznych kable były izolowane bądź przez owijanie ich włóknem (bawełnianym, jedwabnym) lub papierem olejowanym, bądź przez oplot tekstylny tkany. Zastosowanie tworzyw sztucznych umożliwiło przede wszystkim lepszą impregnację papieru lub tkaniny i wprowadziło równolegle do impregnowanej taśmy papierowej taśmę z polistyrenu. Niezależnie od tego rozwinęły się dwa inne sposoby nakładania izolacji – lakierowanie lakierami izolacyjnymi, przeważnie piecowymi o bardzo dobrej przyczepności elastycznej błonki do metalu i nakładanie otuliny ciągłej z plastyfikowanego polichlorku winylu przez wspólne wytłaczanie drutu i tworzywa sztucznego na wytłaczarce. Wyeliminowane zostały w ten sposób stosowane przedtem kable z płaszczem ołowianym. Dla uzyskania kabli sztywnych stosuje się płaszcze z twardego polichlorku winylu lub rury z fenoplastów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>